På grundlovsdag den 5. juni udkommer bogen ’Far i klemme’. Det
er en hverdagsgyser, som fortæller om de overgreb, en far og hans to små børn
har været udsat for under en årelang og barsk kamp med offentlige myndigheder
som modspillere

UDSENDT 1. JUNI 2018”Undskyld” er ikke nok, når
offentlige myndigheder igennem syv år ødelægger livet for en far og
hans to små børn. Bruno Skibbild har fået sin undskyldning, og alligevel
har han valgt at fortælle sin og sine børns personlige historie i bogen
’Far i klemme’. Bogen udkommer den 5. juni på grundlovsdag, som også er
’Fars dag’ og rummer en sønderlemmende kritik af dansk lovgivning og
forvaltningspraksis i samværs- og børnesager. Bruno Skibbild og hans
børn har i børnenes første syv leveår fået deres hverdag smadret på
grund af inkompetence både i forbindelse med forældremyndigheds- og
samværssager, tvangsfjernelse af børnene og ved fogedforretninger.

Når myndigheder begår overgreb
Historien
om Bruno og hans to små børn er fængslende og minder nærmest om en
roman. Imidlertid er det en hverdagsgyser – med ægte mennesker af kød og
blod – som vil få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste.
Bruno Skibbild , der er cand.mag i historie og idræt, håber, at han med
bogen kan få politikere og embedsmænd til at lytte og lære, så historien
ikke gentager sig med det nye skilsmissesystem, som er blevet vedtaget i
dette forår. Frygten er, at det nye system blot er ny vin på gamle
flasker, og at utopien om ligestilling og samarbejde mellem alle
forældre – uanset forældreevne – vil leve videre i det nye system:

”Jeg
har altid troet,at myndighederne i Danmark var til for at varetage
borgernes bedste, men den tro har jeg ganske enkelt mistet. Mine børn og
jeg er desværre ikke de eneste, der har været i vridemaskinen i
lovgivningen og i forvaltningspraksis. Jeg ved, at der er mange andre
forældre end mig – både fædre og mødre – som er blevet truet og med
fogedens hjælp tvunget til at udlevere deres børn til skadelige samvær.
Der er forældre, hvis børn uretmæssigt er blevet tvangsfjernet, fordi
sagsbehandlere i kommunerne ikke har sat sig ordentligt ind i sagen.”

Bruno
Skibbild håber, at han med sin bog kan være med til at stille skarpt på
et myndighedssystem, som kan være ødelæggende for både forældre og
børn, blandt andet fordi børn bliver tvunget på samvær med forældre, der
ikke magter forældreansvaret. Det kan være forældre med alvorlige
personlighedsforstyrrelser, misbrugere af alkohol, piller og stoffer
eller forældre med forskellige typer af psykiatriske diagnoser –
herunder pædofili.


Et forfejlet ligestillingsprojekt

Formålet
med forældreansvarsloven, som trådte i kraft i 2007, var oprindeligt at
sikre barnets ret til to forældre og at ligestille mor og far, men i
praksis har loven haft den konsekvens, at stribevis af børn er blevet
udleveret til uovervåget samvær med forældre, der ikke er i stand til at
leve op til deres forældreansvar på betryggende vis:

”Myndighederne
har i årevis vendt det døve øre til den kritik, der er blevet fremsat
både fra eksperter i Danmark og internationalt fra EU og FN. Eksempelvis
er voldsramte kvinder i årevis blevet tvunget til at samarbejde med
deres overgrebsmand og sende deres børn på samvær hos en far, der er
voldelig og måske også ude i et misbrug. Derved er offentlige
myndigheder i Danmark medansvarlige for de krænkelser og overgreb, som
børn bliver udsat for.”

Bruno Skibbild peger på, at det er langt
lettere for avislæsere og seere at forholde sig til forholdene på
børnehjem for halvtreds år siden, end det er at forholde sig til de
overgreb mod børn, som vi oplever lige nu i dagens Danmark:

”Når vi
hører om Godhavnsdrengene, er der så tilpas stor tidsmæssig afstand til,
at vi kan tro og håbe, at systemet i dag er blevet meget bedre. Men nej
– det er ikke en tøddel bedre i dag. Det kan eksperter på området
bekræfte, og det vidner alle de smadrede liv om, som jeg har mødt i
forskellige netværk. Søde, rare og empatiske forældre, der er blevet
smadret af systemet, fordi de forsøger at beskytte deres børn. Derfor
denne bog.”

Bruno Skibbild fik efter 7 års kamp den fulde
forældremyndighed over sine tvillinger, og børnenes mor blev afskåret
for samvær med børnene. Kampen mod myndighederne var så barsk, at Bruno
Skibbild til sidst gik ned med flaget og mistede sit job på grund af
stress og overbelastning i et helt og aldeles ulogisk og uforudsigeligt
system.


FAR I KLEMME
De røde skilsmisser – når systemet begår overgreb

ISBN 978-87-970675-0-5
PRIS: 249 kr. vejl.
SIDEANTAL: 275
FORLAG: Powerkvinderne Powerpress

Bogen kan bestilles her >>