Regeringen er sammen med alle Folketingets partier blevet enige om et
nyt familieretligt system, hvor der står, at hensynet til barnet skal være altafgørende.

På Regeringen.dk, kan du downloade aftaleteksten og læse mere om:

  1. Familieretshuset – ny administrativ myndighed, som er indgangen til systemet
  2. Familieretten – her træffer en dommer afgørelse i komplekse sager
  3. Børneenheden – ny enhed, som tager hånd om barnets trivsel
  4. Reflektionsperiode – på 3 måneder for ægtefæller med børn
  5. Ligeværdigt forældreskab – enige forældre skal f.eks. fremover kunne dele barnets bopæl i mellem sig.